Now showing items 1-1 of 1

    • Jiang, Xue-Jian; Greve, Thomas R.; Gao, Yu; Zhang, Zhi-Yu; Tan, Qinghua; de Grijs, Richard; Ho, Luis C.; Michałowski, Michal J.; Currie, Malcolm J.; Brinks, Elias; Ao, Yiping; Zhao, Yinghe; He, JinHua; Harada, Nanase; Yang, Chentao; Jiao, Qian; Chung, Aeree; Lee, Bumhyun; Smith, Matthew W. L.; Liu, Daizhong; Matsushita, Satoki; Shi, Yong; Imanishi, Masatoshi; Rawlings, Mark G.; Zhu, Ming; Eden, David; Davis, Timothy A.; Li, Xiaohu (Oxford University Press, 2020)
      To study the high-transition dense-gas tracers and their relationships to the star formation of the inner similar to 2 kpc circumnuclear region of NGC 253, we present HCN J = 4-3 and HCO+ J = 4-3 maps obtained with the ...