Now showing items 1-2 of 2

    • Jhan, Kai-Syun; Lee, Chin-Fei; Johnstone, Doug; Liu, Tie; Liu, Sheng-Yuan; Hirano, Naomi; Tatematsu, Ken'ichi; Dutta, Somnath; Moraghan, Anthony; Shang, Hsein; Lee, Jeong-Eun; Li, Shanghuo; Liu, Chun-Fan; Hsu, Shih-Ying; Kwon, Woojin; Sahu, Dipen; Liu, Xun-Chuan; Kim, Kee-Tae; Luo, Qiuyi; Qin, Sheng-Li; Sanhueza, Patricio; Bronfman Aguiló, Leonardo Jaime; Qizhou, Zhang; Eden, David; Traficante, Alessio; Lee, Chang Won (IOP, 2022)
      We have selected six sources (G209.55-19.68S2, G205.46-14.56S1(-)A, G203.21-11.20W2, G191.90-11.21S, G205.46-14.56S3, and G206.93-16.61W2) from the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array Survey of Orion Planck Galactic ...
    • Peng, Yaping; Liu, Tie; Qin, Sheng-Li; Baug, Tapas; Liu, Hong-Li; Wang, Ke; Garay Brignardello, Guido Alejandro; Zhang, Chao; Chen, Long-Fei; Lee, Chang Won; Juvela, Mika; Li, Dalei; Tatematsu, Ken'ichi; Liu, Xun-Chuan; Lee, Jeong-Eun; Luo, Gan; Dewangan, Lokesh; Wu, Yue-Fang; Zhang, Li; Bronfman Aguilo, Leonardo Jaime; Ge, Jixing; Tang, Mengyao; Zhang, Yong; Xu, Feng-Wei; Wang, Yao; Zhou, Bing (Oxford, 2022)
      Investigating the physical and chemical structures of massive star-forming regions is critical for understanding the formation and the early evolution of massive stars. We performed a detailed line survey toward six dense ...