Now showing items 1-1 of 1

    • Xian, Lingling; Wu, Xiangwei; Pang, Lijuan; Lou, Michael; Rosen, Clifford J.; Qiu, Tao; Crane, Janet; Frassica, Frank; Zhang, Liming; Rodriguez, Juan Pablo; Jia, Xiaofeng; Yakar, Shoshana; Xuan, Shouhong; Efstratiadis, Argiris; Wan, Mei; Cao, Xu (2012)
      Insulin-like growth factor 1 (IGF-1), the most abundant growth factor in the bone matrix, maintains bone mass in adulthood. We now report that IGF-1 released from the bone matrix during bone remodeling stimulates osteoblastic ...