Now showing items 1-1 of 1

    • Planck cold clumps in the lambda orionis complex. I. Discovery of an extremely young class 0 protostellar object and a proto-brown dwarf candidate in the bright-rimmed clump pgcc g192.32-11.88 

      Liu, Tie; Zhang, Qizhou; Kim, Kee-Tae; Wu, Yuefang; Lee, Chang Won; Lee, Jeong-Eun; Tatematsu, Kenichi; Choi, Minho; Juvela, Mika; Thompson, Mark; Goldsmith, Paul F.; Liu, Sheng-yuan; Naomi, Hirano; Koch, Patrick; Henkel, Christian; Sanhueza, Patricio; He, JinHua; Rivera-Ingraham, Alana; Wang, Ke; Cunningham, María R.; Tang, Ya-Wen; Lai, Shih-Ping; Yuan, Jinghua; Li, Di; Fuller, Gary; Kang, Miju; Luong, Quang Nguyen; Liu, Hauyu Baobab; Ristorcelli, Isabelle; Yang, Ji; Xu, Ye; Hirota, Tomoya; Mardones Pérez, Diego; Qin, Sheng-Li; Chen, Huei-Ru; Kwon, Woojin; Meng, Fanyi; Zhang, Huawei; Kim, Mi-Ryang; Yi, Hee-Weon (IOP Publisihing, 2016)
      We are performing a series of observations with ground-based telescopes toward Planck Galactic cold clumps (PGCCs) in the lambda Orionis complex in order to systematically investigate the effects of stellar feedback. In ...